2016-01-04

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2018 rok.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2018 rok. Nabór do programów prowadzony jest do 31 stycznia br.

Program „Rozwój infrastruktury kultury” składa się z następujących priorytetów:
• Infrastruktura kultury
• Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
• Infrastruktura domów kultury

Cele priorytetu:
Strategicznym celem priorytetu „Infrastruktura kultury” jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. Szeroki katalog działań, obejmujący prace budowlane, opracowywanie dokumentacji technicznej czy zakup wyposażenia niezbędnego dla realizacji celów statutowych, daje możliwość finansowania zadań w obszarze sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza materiałowo-technicznego podmiotów objętych zakresem priorytetu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?
O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego: 1) domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; 2) biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki; 3) jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1 i 2
W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie naboru wniosków w terminie do 31 stycznia 2018 roku. 2. W przypadku pozostawienia wolnych środków lub uzyskania dodatkowych środków finansowych po zakończeniu naboru minister może ogłosić dodatkowy nabór do programu.

Regulamin programu Infrastruktura Domów Kultury: http://mkidn.gov.pl >>

„Kultura Dostępna”
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać się mogą następujące podmioty prawa Polskiego w tym państwowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Regulamin programu Kultura Dostępna: http://mkidn.gov.pl >>


Edukacja Kulturalna:

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań edukacyjno-animacyjnych (dla wszystkich grup wiekowych).

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego, w tym samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego

Regulamin programu Edukacja Kulturalna: http://www.mkidn.gov.pl >>


Jak złożyć wniosek?

We wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.
Instrukcja składania wniosków >>

Źródło: www.mkidn.gov.pl

Nie masz jeszcze konta?
<<  czerwiec 2023  >>
 01  02  03
 04  05  06  07  08 09 10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30
partnerzy: