2017-01-16

Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych

Działalność Sieci kin Studyjnych i Lokalnych ma na celu upowszechnianie kultury filmowej w szczególności poprzez rozpowszechnianie w kinach Sieci filmów o wysokich walorach artystycznych oraz podejmowanie działalności edukacyjnej adresowanej do młodej widowni kin. Strukturę Sieci tworzą kina, które zobowiązały się do realizowania programu SKSiL w umowach zawartych z operatorem Sieci - Filmoteką Narodową, która w zamian wspiera finansowo działalność programową kin oraz ułatwia im dostęp do pożądanego - z punktu widzenia programu Sieci - repertuaru kinowego. Program Sieci jest finansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Filmoteki Narodowej.

O przystąpienie do Sieci może ubiegać się podmiot prowadzący kino, które spełnia odpowiednie wymogi programowe i techniczne zawarte w Regulaminie SKSiL. Wymogi są różne dla kin studyjnych i inne dla lokalnych. O przyjęciu do Sieci decyduje Dyrektor Filmoteki Narodowej.

Siec Kin Studyjnych i Lokalnych zrezsza obecnie 211 kin w całej Polsce. Wśród nich znajdują się zarówno kina cyfrowe, jak i te dysponujące sprzetem mogącym wyswetlać filmy w jakości HD. Większość intytucji prowadzi edukację filmową dla dzieci i młodzieży.

Jak przystąpić do SKSiL?

Aby przystąpić do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych należy zapoznać się z Regulaminem i sprawdzić czy kino spełnia wszystkie wymagania. Jeżeli wszystkie wymagania są spełnione wystarczy wypełnić Deklaracje Przystąpienia oraz Kwestionariusz Kina. Po przesłaniu dokumentów do SKSiL zostanie rozpoczęte postępowanie kwalifikacyjnym, o którym wnioskodawca zostanie poinformowany.

Wżne linki i dokumenty związane z przystapieniem do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych:Pełna lista należących do SKSiL [PDF] >>

Zachęcamy do obejrzenia spotu promocyjnego Sieci:
Więcej informacji można uzyskać w biurze Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych:

Filmoteka Narodowa
ul. Puławska 61
00-975 Warszawa
e-mail: sks@fn.org.pl

Strona sieci: www.kinastudyjne.pl >>

Pliki do pobrania:

Nowy Regulamin SKSiL (obowiązujący od 31.05.2017 r.  [ doc, 139 KB]
Kwestionariusz kina  [ doc, 48,5 KB]
Deklaracja przystąpienia do SKSiL  [ doc, 73,5 KB]

Tagi: Sieć Kin Studyjnych i Lokalnyc, SKSiL, kino,

Nie masz jeszcze konta?
<<  luty 2023  >>
 01  02  03  04
 05  06 07 08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28
partnerzy: