2019-09-30

Kreatywna Europa 2014-2020

Kreatywna Europa (Creative Europe) to zaplanowany na lata 2014-2020 program Komisji Europejskiej wspierający europejskie sektory kultury, filmu i kreatywne.

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskie program Kreatywna Europa ma składać się z trzech komponentów:
- Kultura,
- MEDIA,
- część międzysektorowa.

Komponenty MEDIA i Kultura są kontynuacją programu MEDIA i programu Kultura realizowanych w latach 2007-2013.

Komponent MEDIA:

Komponent MEDIA skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów filmów europejskich, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię oraz projektów współpracy między inicjatywami edukacyjnymi, twórców platform internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów branży audiowizualnej, a także kin oferujących europejski repertuar.

Prorytety programu Kreatywna Europa 2014-2020

Priorytety programu Kreatywna Europa na nadchodzące lata, to:
- budowanie kompetencji sektorów kultury i kreatywnych do skutecznego działania na poziomie ponadnarodowym
- strategiczne budowanie i rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł i zwiększanie dostępu do kultury.

Oznacza to, że Kreatywna Europa ma po pierwsze wspierać takie działania, które będą miały na celu rozwijanie międzynarodowych karier artystycznych, tworzenie nowych możliwości zawodowych i zwiększanie umiejętności sektora kultury do konkurencyjnego działania ponadnarodowo zarówno w dziedzinie literatury, jak i filmu, muzyki czy teatru. Dzięki temu artyści mają łatwiej docierać do słuchaczy, widzów itd. w innych krajach europejskich. Po drugie wspierane będzie budowanie nowej publiczności i rozwój już istniejącej na przykład poprzez korzystanie z innowacyjnych metod pracy z publicznością, nowych mediów i interaktywnych narzędzi internetowych. Chodzi o to, aby w perspektywie długofalowej kształtował się pewien gust, aby dzieła europejskie mogły docierać do jak największej liczby odbiorców w różnych krajach i skutecznie konkurować z wszechobecną kulturą angloamerykańską, aby sektor kultury mógł sprostać wyzwaniu jakim jest cyfryzacja i globalizacja, które zmieniają relacje między artystą i publicznością oraz sposób, w jaki sztuka jest dziś tworzona, rozpowszechniania, udostępniana, odbierana, sprzedawana.

TERMINY APLIKACJI NA 2020 ROK W POSZCZEGÓLNYCH SCHEMATACH.


Wnioski o dofinansowanie z programu Kreatywna Europa składane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Przed wygenerowaniem formularza aplikacyjnego, należy zarejestrować się w systemie uwierzytelniającym Komisji Europejskiej ECAS, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w Portalu Uczestnika (Participant Portal) i systemie URF (Unique Registration Facility).Instrukcja przedstawiająca krok po kroku, jak złożyć wniosek o dofinansowanie znajduje się TUTAJ >>

Projekty na które można otrzymać dofinansowanie, to m.in:


• Dystrybucja – schemat selektywny
• Dostęp do rynków
• Edukacja Filmowa
• Promocja on-Line
• Development – projekt pojedynczy
• Festiwale Filmowe
• Dystrybucja – schemat automatyczny
• Szkolenia dla profesjonalistów branży audiowizualnej
• Sieci Kin

Źródło: mediadeskpolska.eu

Tagi: Kreatywna Europa, MEDIA, kino, ,

Nie masz jeszcze konta?
<<  luty 2023  >>
 01  02  03  04
 05  06 07 08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28
partnerzy: