2014-03-10

Leasing

Leasing, kojarzy się zazwyczaj z leasingiem na samochód, ale może być także wykorzystany przy zakupie cyfrowego sprzętu dla kina. Leasing to umowa między finansującym, który przekazuje leasingobiorcy prawo do korzystania z zakupionej przez niego rzeczy, w określonym przedziale czasowym w zamian za ustalone opłaty ratalne. W leasing można wziąć zarówno projektor cyfrowy jak i kopie filmowe. Definicja leasingu jest zapisana w polskim Kodeksie Cywilnym. Przy zawieraniu umowy leasingowej występują trzy strony: Finansujący (dokonuje płatności za zakupione środki trwałe), Dostawca (dostarcza środki trwałe po otrzymaniu zapłaty) oraz Leasingobiorca (korzystający w ramach umowy z zakupionego środku trwałego w zamian za płacenie rat leasingowych). Leasing jest znacznie wygodniejszy od zwykłego kredytu, gdyż zazwyczaj firmy leasingowe wspierają swojego klienta i już od wczesnego etapu inwestycji są zaangażowane w jego realizację. Zazwyczaj negocjują dla niego korzystne warunki oraz biorą pod uwagę kondycję i działalność firmy lub instytucji dopasowując do niej płatność rat leasingowych.

Nie masz jeszcze konta?
<<  kwiecień 2017  >>
 01
 02  03  04  05  06  07  08
 09  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28 29
 30
partnerzy: