2011-02-14

VPF - Virtual Print Fee

VPF – opłata od wirtualnej kopii (Virtual Print Fee) jest modelem opartym na udziale zewnętrznych inwestorów zajmujących się integracją, których zadaniem jest rozwiązanie podziału kosztów i korzyści. Te podmioty pobierają część oszczędności dystrybutorów w postaci opłat VPF, tak aby przyczynić się do wyposażenia w sprzęt cyfrowy kin uczestniczących w procesie. Polega to na tym, że między dystrybutorem i kinem pojawia się firma trzecia tzw. integrator. Integrator finansuje i dostarcza do kina sprzęt potrzebny do odtworzenia cyfrowego kontentu, a z drugiej strony podpisuje z wytwórniami lub dystrybutorami umowy na mocy których za sprzęt dostarczony do kina będzie on pobierał opłatę właśnie od dystrybutora lub wytwórni. Pieniądze, które w ramach VPF trafią do integratora pochodzić będą z oszczędności uzyskanych dzięki wprowadzeniu cyfrowego obiegu kopii. Przypomnijmy jeszcze, że największe oszczędności na cyfryzacji kina ma właśnie dystrybutor, gdyż koszt wytworzenia jednej kopii spada z ok. 4 tysięcy euro do 200 – 300 euro za kopię. Właśnie te zaoszczędzone środki maja finansować rozwój kin cyfrowych na całym świecie.
W polskich realiach może być problem ze wspieraniem w ten sposób produkcji polskich i filmów alternatywnych oraz z opłacalnością metody dla pojedynczych kin.

Nie masz jeszcze konta?
<<  kwiecień 2017  >>
 01
 02  03  04  05  06  07  08
 09  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28 29
 30
partnerzy: