2014-07-16

Cykl spotkań "Filmowe Dekady".

W ramach projektu "Filmowa Mapa Pokoleń" w dziesięciu ośrodkach na terenie kraju, odbędzie się cykl spotkań pod nazwą „Filmowe Dekady".
Spotkania te będą miały formę warsztatów/ konwersatoriów, podczas których uczestnicy zapoznają się z wybranymi filmami, ich podłożem kulturowym i społecznym, które dla danej dekady, danego pokolenia były ważnymi, kultowymi. W zajęciach uczestniczyć mogą grupy w podobnym przedziale wiekowym (np. gimnazjaliści, licealiści, seniorzy), jak i wielopokoleniowe. Warsztaty będą organizowane w partnerstwie ze szkołami, ale także z Uniwersytetami Trzeciego Wieku czy ośrodkami kultury prowadzącymi działalność z zakresu edukacji filmowej.

„Filmowe dekady" prowadzone będą przez lokalnych animatorów w oparciu o specjalistyczne materiały edukacyjne (analizy, omówienia filmów itp.), przygotowane i opracowane przez grono profesjonalistów: pracowników naukowych, pracowników instytucji kultury oraz edukatorów filmowych z ośrodków w całym kraju.

Celem projektu jest umożliwienie jego uczestnikom nabycia wiedzy i umiejętności filmowych. Kolejnym celem jest rozwijanie kreatywności, dzięki wykorzystaniu innowacyjnych i aktywizujących form oraz metod pracy. Projekt da młodzieży wgląd w kulturę filmową bliską dorosłym, natomiast generacjom ludzi dojrzałych przybliży filmy i treści obecne w kinie oglądanym przez młodych. Uczestnicy projektu będą mogli także przedyskutować problemy ważne dla ich pokolenia oraz uniwersalne. Projekt ten, to także okazja do pokazania innym przestrzeni społecznej filmowych „małych ojczyzn".

W ramach cyklu organizatorzy przygotowali dla każdej dekady po trzy tytuły do wykorzystania podczas zajęć. Filmy będą dostępne na stronie Edukacji Filmowej.
Lista tytułów dostępna jest na stronie: www.edukacjafilmowa.pl >>

Warsztaty w ramach „Filmowych Dekad” odbędą się między 20 września a 30 listopada 2014 roku.

„Filmowa Mapa Pokoleń”, to ogólnopolski projekt realizowany w 2014 i 2015 r. ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patronat nad wydarzeniem sprawuje Czwórka.

Źródło: http://www.edukacjafilmowa.pl/

Nie masz jeszcze konta?
<<  kwiecień 2020  >>
 01  02  03  04
05 06  07  08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30
partnerzy: