2014-12-08

Edukacja filmowa i medialna.

Między 6 a 7 maja 2015 w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja - „Edukacja filmowa i medialna w Polsce i świecie – rozwiązania systemowe i studia przypadków”.

Na konferencji spotkają się praktycy edukacji filmowej i medialnej z co najmniej 10 krajów. Ambicją organizatorów jest zaproszenie twórców (reprezentantów) projektów spektakularnych, wysoko ocenianych, stabilnych, dobrze znanych co najmniej w swoich krajach, wzorcowych, zorientowanych na rozwój.

Celem konferencji jest:

• publikacja on-line referatów i dyskusji;
• publikacja artykułu podsumowującego obrady;
• publikacja artykułu opisującego możliwości wykorzystania przedstawionych rozwiązań systemowych w działaniach ponadregionalnych;
• publikacja artykułu opisującego możliwości wykorzystania przedstawionych rozwiązań systemowych w Polsce.

Wymagania wobec 20-minutowych referatów są następujące:

• przedstawienie się referenta (wykształcenie, miejsce pracy i funkcja, staż pracy, najważniejsze osiągnięcia w branży filmowej i/lub medialnej);
• przedstawienie reprezentowanego przedsięwzięcia (nazwa, lokalizacja, cel działania, program i zakres działania, czas działania, budżet i struktura finansowania, metody zdobywania funduszy, najważniejsze osiągnięcia, opinie o działalności);
• opis rozwiązań systemowych (państwowych) przyjętych w danym kraju (a także regionie, mieście, na innym obszarze) wspierających przedsięwzięcie, jak również przeszkadzających mu w działaniu (w tym wypadku prosimy o opis ew. działań podejmowanych na rzecz zmiany sytuacji);
• opis lokalnej (międzynarodowej, regionalnej) współpracy z innymi instytucjami o podobnym charakterze i wspólnych celach;
• opis współpracy ze sponsorami, wykorzystywanych strategii marketingowych i PR, sposobów budowania audytorium;
• ocena obecnej sytuacji przedsięwzięcia, opis strategii rozwoju przedsięwzięcia, dalszych i bliższych celów.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim. Przewidziane są zgłoszenia w charakterze:

• referenta;
• uczestnika dyskusji;
• obserwatora;
• partnera/instytucji wspierającej/sponsora.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Możliwe jest uzyskanie zwrotu całości lub części kosztów uczestnictwa.

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 stycznia 2015 za pośrednictwem formularza ostępnego na stronie www.come.uw.edu.pl >> Program konferencji i informacje organizacyjne będą dostępne od 31 marca 2015.

Organizatorem konferencji jest Programu Edukacji Audiowizualnej i Medialnej (PEAM)- realizowanego z inicjatywy Uniwersytetu Warszawskiego

Źródło: www.come.uw.edu.pl

Nie masz jeszcze konta?
<<  czerwiec 2019  >>
 01
 02  03  04  05  06  07  08
 09  10  11  12  13  14  15
 16  17 18 19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30
partnerzy: