2015-09-03

Konferencja filmoznawcza w Radziejowicach.

Między 8 a 11 listopada w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach odbędzie się XXV Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza, której tematem będzie „Film najnowszy wobec problemów współczesności w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego”.

Na program konferencji złożą się:

• wykłady i analizy prezentowane przez wybitnych specjalistów z całego kraju: dra hab. Witolda Bobińskiego, dr Annę Jagielską, prof. dra hab. Mikołaja Jazdona, dra Konrada Klejsę, prof. dra hab. Krzysztofa Kornackiego, prof. dra hab. Krzysztofa Kozłowskiego, dr Magdalenę Saryusz-Wolską, dr Bronisławę Stolarską, dra hab. Rafała Syskę;

• propozycje wykorzystania poszczególnych tytułów na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych prezentowane przez doświadczonych i cenionych doradców metodycznych i pedagogów;

• spotkanie z wybitnym aktorem i reżyserem filmowym, prof. Jerzym Stuhrem oraz prezentacja jego dorobku artystycznego.

Konferencję poprowadzi prof. dr hab. Ewelina Nurczyńska-Fidelska.
Organizatorzy zapewniają: wyżywienie, zakwaterowanie, program konferencji, materiały warsztatowe oraz dojazd autokarowy z Warszawy lub Łodzi do Radziejowic i z powrotem.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane będą do 15 września 2015 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz rejestracyjny na konferencję znajduje się na stronie: www.docs.google.com/forms >>

Organizatorami konferencji są: Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”, Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.


Nie masz jeszcze konta?
<<  czerwiec 2023  >>
 01  02  03
 04  05  06  07  08 09 10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30
partnerzy: