2014-05-13

Wyniki Konkursu MFF.

Mazowiecki Fundusz Filmowy dofinansuje filmy Xawerego Żuławskiego, Pawła Łozińskiego oraz Jana Komasy.

W konkursie startowały łącznie 44 projekty, w tym 18 filmów fabularnych, 21 dokumentów i 5 animacji. Wnioski były oceniane w trzech etapach przez Komisję Konkursową pod przewodnictwem Wiesława Raboszuka.

Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne następującym projektom:

• „Zły”, reż. Xawery Żuławski, Water Color Studio Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 307 500 zł brutto, (film fabularny)

• „Rozwód”, reż. Paweł Łoziński, Łozinski Production Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 72 700 zł brutto, (film dokumentalny)

• „Miasto44”, reż. Jan Komasa, Akson Studio Film Miasto Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 319 800 zł brutto, (film fabularny)

Warunkiem otrzymania wkładu koprodukcyjnego jest przystąpienie do negocjacji i podpisanie umowy koprodukcyjnej z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki.

W przypadku niepodpisania umów koprodukcyjnych z wyżej wymienionymi Laureatami Komisja Konkursowa wyróżniła następujące projekty:

• „The Body”, reż. Małgorzata Szumowska, Nowhere Sp. z o.o.; (film fabularny)
• „Zaćma”, reż. Ryszard Bugajski, Erbe Film Sp. z o.o.; (film fabularny)
• „Królewicz Olch”, reż. Kuba Czekaj, Stowarzyszenie Filmowców Polskich; (film fabularny)

Źródło: www.mff.mazovia.pl

Nie masz jeszcze konta?
<<  sierpień 2022  >>
 01  02  03  04  05  06
 07  08  09  10  11  12  13
14 15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31
partnerzy: