2017-04-20

"Infrastruktura domów kultury"-wyniki I naboru.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało wyniki naboru wniosków w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”, nabór 1/2017.

Dofinansowanie na działalność kinową otrzymało: Centrum Kultury Czempiń na projekt „Mobilne Kino plenerowe w Czempinie”; Centrum Kultury i Sportu w Miechowie na modernizację nagłośnienia sali widowiskowo-kinowej oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji na zakup wyposażenia w celu uruchomienia kina społecznościowego w ramach sieci "Kino za Rogiem".

Celem programu „Infrastruktura domów kultury” jest „wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Działania te powinny służyć osiągnięciu realnych, systemowych i długofalowych efektów w niwelowaniu barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury, instytucji kultury oraz instytucji artystycznych.”

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się m.in.: państwowe oraz samorządowe instytucje kultury.


Wyniki I naboru dostępne są pod linkiem: www.mkidn.gov.pl (PDF) >>

Nie masz jeszcze konta?
<<  luty 2020  >>
 01
 02  03  04  05  06  07  08
 09  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26 27 28  29
partnerzy: