2015-04-20

"Kultura +" po raz piąty.

Narodowy Instytut Audiowizualny opublikował listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach 5. edycji Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet „Digitalizacja”.

„Celem głównym Priorytetu „Digitalizacja” jest poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego (w tym mniejszości narodowych i etnicznych) za pośrednictwem Internetu dla mieszkańców Polski, zwłaszcza wsi i małych miast.”

Łączna kwota dofinansowania, która zostanie rozdysponowana wśród beneficjentów wynosi 8,4 mln zł. Dofinansowanie uzyskało 26 instytucji, w tym 22 państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz 4 archiwa państwowe. Dofinansowanie otrzymają m.in: Studio Filmowe Zebra, Studio Filmowe Tor, Archiwum Państwowe w Lublinie oraz Muzeum Sztuki w Łodzi.

Najwyższą kwotę dofinansowania w ramach tegorocznej edycji PW Kultura+, priorytet Digitalizacja otrzymała Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Ponad 1 mln zł przeznaczonych zostanie m.in. na cyfrową rekonstrukcję filmów dokumentalnych, digitalizację dwustu kronik filmowych i ich cyfrową dystrybucję, aktualizację i modernizację pracowni rekonstrukcji dźwięku oraz rozbudowę biblioteki cyfrowej.

Do tej pory w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet „Digitalizacja” odbyło się pięć naborów, w których dofinansowanie otrzymało 186 projektów.

Pełna lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie >>

Nie masz jeszcze konta?
<<  listopad 2019  >>
 01  02
 03  04  05  06  07  08  09
 10  11  12  13  14  15  16
17 18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
partnerzy: