2016-12-20

Badanie branży audiowizualnej.

Polski Instytut Sztuki Filmowej podjął współpracę z międzynarodową firmą ECORYS w celu zbadania rynku audiowizualnego w Polsce.

Wyniki badań mają pozwolić na wsparcie rozwoju rynku audiowizualnego oraz utworzenie nowych miejsc pracy w branży audiowizualnej. Twórcy badań wychodzą z założenia, że „przy odpowiedniej stymulacji ze strony państwa sektor audiowizualny jest w stanie tworzyć nowe miejsca pracy i wartość dodaną dla gospodarki, wymaga to jednak dostosowania zasobów pracy do popytu na nią, uwzględniając przy tym potrzeby przedsiębiorstw i instytucji działających w sektorze.”

Jak informuje na swoich stronach Polski Instytut Sztuki Filmowej, „uzyskane w trakcie badania odpowiedzi pozwolą opracować katalog ogólnych i specjalistycznych kompetencji oraz kwalifikacji potrzebnych w wybranych sektorach branży audiowizualnej, mający ułatwić podjęcie działań nakierowanych na modyfikację lub poszerzenie oferty szkoleniowo-edukacyjnej, w celu lepszego jej dostosowania do potrzeb pracodawców działających w branży.”

Badanie przeprowadzane jest wśród przedstawicieli branży audiowizualnej we wszystkich jej sektorach, od reżyserów, scenarzystów poprzez dystrybutorów filmowych, kierowników kin, kinooperatorów, czy animatorów kultury.

Dla każdego zawodu została stworzona utworzona krótka dziesięciominutowa ankieta, którą można wypełnić pod linkiem: www.ecorys.pl/badaniepisf >>

Badanie jest anonimowe.

Nie masz jeszcze konta?
<<  sierpień 2022  >>
 01  02  03  04  05  06
 07  08  09 10 11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31
partnerzy: