2014-07-14

Blisko 17 milionów na digitalizację zbiorów.

Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyła 16,9 miliona złotych na digitalizację w ramach Programu Wieloletniego Kultura+. Narodowy Instytut Audiowizualny, operator priorytetu Digitalizacja, ogłosił listę projektów, które otrzymają dofinansowanie.

Kto ubiegał się o dofinansowanie?

Państwowe i samorządowe instytucje kultury, w tym studia filmowe, archiwa państwowe i biblioteki publiczne, w ramach czwartej edycji konkursu PW Kultura+, priorytet Digitalizacja, mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów związanych z digitalizacją zasobów kultury i dziedzictwa narodowego, przechowywaniem zasobów, ich udostępnianiem oraz tworzeniem infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych. Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA), operator tego priorytetu, ogłosił wyniki tegorocznego naboru.

Dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji Programu Wieloletniego Kultura+ otrzymały 42 projekty spośród 112 zgłoszonych. Wśród instytucji, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone znalazły się: Biblioteka Śląska w Katowicach, Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych i Muzeum Historii Polski w Warszawie.

„Najwyższą kwotę dofinansowania w ramach tegorocznej edycji PW Kultura+, priorytet Digitalizacja otrzyma Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Ponad 1,8 mln zł przeznaczonych zostanie na kontynuację projektu realizowanego w ramach dofinansowania przyznanego w poprzednich naborach. Projekt zakłada cyfrową rekonstrukcję czterdziestu filmów dokumentalnych, digitalizację dwustu kronik filmowych i ich cyfrową dystrybucję, rozbudowę biblioteki cyfrowej, a także korektę barwną, rekonstrukcję dźwięku i naświetlanie czterech filmów fabularnych: „Pociąg do Hollywood”, „Yesterday” i „Marcowe migdały” w reż. Radosława Piwowarskiego oraz „Baryton” w reż. Janusza Zaorskiego.”

Więcej informacji na temat dofinansowanych projektów można znaleźć na stronach Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło: www.nina.gov.pl, na podstawie informacji prasowej

Nie masz jeszcze konta?
<<  styczeń 2020  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27 28 29  30  31
partnerzy: