2014-07-21

Chodzieskie kino Noteć cyfryzuje drugą salę.

Chodzieski Dom Kultury ogłosił przetarg na zakup urządzeń do projekcji filmów w cyfrowym systemie 2D w sali 40. reżyserów.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:

1. Kinowy projektor cyfrowy zgodny ze standardem (specyfikacją) DCI i parametrami technicznymi umożliwiającymi instalację w Sali 40. reżyserów kina Noteć w Chodzieży 1 szt. 2. Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI 1 szt. 3. Odpowiedni obiektyw projekcyjny umożliwiający projekcje w standardzie DCI 1 szt. 4. Lampa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych, dla Sali 40. reżyserów przeznaczonej do cyfryzacji w kinie Noteć 1 szt. 5. Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy lub uchwyt sufitowy pod zestaw projekcyjny umożliwiający instalację w Sali 40. reżyserów kina Noteć w Chodzieży 1 szt. 6. Dedykowany komputer lub panel sterujący projektora z możliwością umieszczenia go w miejscu łatwo dostępnym dla obsługi 1 szt. 7. Procesor wizyjny (scaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł 1 szt. 8. Dostawa, montaż i szkolenie kinooperatorów 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie technicznym przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ ..

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.chdk.com.pl >>

Źródło: Biuletyn Zamównień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  lipiec 2020  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08  09  10 11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31
partnerzy: