2013-08-27

Chojnicki Dom Kultury będzie miał projektor cyfrowy

Kinekspert wygrał przetarg na dostawę sprzętu do projekcji cyfrowej, ekranu i nagłośnienia kinowego dla CHDK.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) dostawę i montaż zestawu kinowego do projekcji 2D i 3D w systemie pasywnym, b) dostawę i montaż ekranu do projekcji 3D na istniejącej konstrukcji metalowej, odpowiedniego do zaoferowanego projektora, c) dostawę i montaż systemu nagłośnienia kinowego, d) zestrojenie projektora z systemem nagłośnienia i zespołem ekranowym, e) dostawę, instalację, uruchomienie i zestrojenie urządzeń wraz z przeszkoleniem pracowników w obsłudze zamówionego sprzętu. Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę ma być fabrycznie nowy, nieużywany, tj. nie był przedmiotem wystaw i prezentacji, nie obciążony prawami osób lub podmiotów trzecich, w ilości i o parametrach technicznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę musi być dopuszczony do sprzedaży w Polsce i posiadać certyfikaty zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi. Dostarczony sprzęt nie będzie posiadać wad fizycznych i prawnych oraz będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji obciążających zamawiającego..

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  sierpień 2019  >>
 01  02  03
 04  05  06  07  08  09  10
 11  12  13  14  15  16  17
18 19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  31
partnerzy: