2014-02-17

Cyfryzacja Domów Kultury.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach priorytetu „Rozwój infrastruktury kultury” – Infrastruktura domów kultury.

Celem priorytetu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się kina następujących ośrodków kultury:

• Lidzbarski Dom Kultury: „Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo-kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury” - 150 000 zł
• Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku: „Cyfryzacja kina "Warszawa" w Przeworsku” - 150 000 zł.
• Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach: „Zakup dodatkowego wyposażenia do prowadzenia działalności kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach” - 200 000 zł.
• Miejski Dom Kultury w Grajewie: „Przebudowa proscenium sali kinowo- widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Grajewie wraz z zakupem wyposażenia” - 100 000 zł.

Pełna lista dofinansowanych projektów [PDF] >>

Źródło: www.mkidn.gov.pl

Nie masz jeszcze konta?
<<  lipiec 2020  >>
 01  02  03  04
 05  06 07 08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31
partnerzy: