2014-08-19

Cyfryzacja kin.

Firma JBD S.A zmodernizuje salę projekcyjną w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Łodzi.

Przedmiotem zamówienia jest:

modernizacja sali projekcyjnej obejmująca przystosowanie jej do projekcji cyfrowej 2D i 3D, zakup i instalację sprzętu i urządzeń do sali projekcyjnej, z uwzględnieniem aktualizacji oprogramowania systemowego w okresie gwarancyjnym, a także związane z tym usługi - zgodnie z wymaganiami technicznymi wymienionymi w Załączniku nr 1 do SIWZ..

Więcej informacji na stronie: www.wfdif.com.pl

Gmina Biecz ogłosiła przetarg na dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 62 miesięcy fabrycznie nowego systemu kina cyfrowego dla kina Farys.

Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 62 miesięcy fabrycznie nowego systemu (sprzętu) kina cyfrowego z prawem opcji wykupu oraz ubezpieczeniem na czas trwania leasingu operacyjnego. 2. Szczegółowy wykaz systemu (sprzętu) kina cyfrowego stanowi załącznik nr. 1 do niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do dostarczonego sprzętu w języku polskim karty gwarancyjne oraz inne dokumenty niezbędne do korzystania z uprawnień z gwarancji, instrukcję obsługi oraz polisę ubezpieczeniową potwierdzającą ubezpieczenie sprzętu. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczony przedmiot Umowy 36 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru. 4. Miejsce realizacji zamówienia: kino Farys w Bieczu ul. Kazimierza Wielkiego 13.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.ok.biecz.pl

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  marzec 2020  >>
 01  02  03  04  05  06  07
 08  09  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29 30 31
partnerzy: