2014-09-22

Cyfryzacja kina Mazowsze.

Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowiecki ogłosił przetarg na cyfryzację kina Mazowsze.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
kinowy sprzęt cyfrowy zgodny ze standardami DCI wraz z dostawą, instalacją, z oprogramowaniem i zestrojeniem sprzętu, udzieleniem licencji niewyłącznej na oprogramowanie na następujących polach eksploatacji: nieograniczonego w czasie użytkowania przez Licencjobiorcę oprogramowania zgodnie z jego funkcją, przeznaczeniem i warunkami Umowy: nieograniczonego w czasie samodzielnego serwisowania oprogramowania; podłączenie projektora do procesora dźwięku oraz instruktażem obsługi urządzenia dla kina Mazowsze w Makowie Mazowieckim. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) zakup, dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia kina cyfrowego z funkcją 2D i 3D w standardzie DCI; 2) przeszkolenie personelu technicznego (kinooperatorów) w zakresie obsługi dostarczanego sprzętu, testy rozruchowe, uruchomienie urządzeń; 3) świadczenie przeglądów gwarancyjnych 1 raz w roku w okresie 36 miesięcznej gwarancji (w ramach zamówienia i wynagrodzenia ofertowego); 4) świadczenie serwisu dotyczącego wykrytych wad i usterek przedmiotu zamówienia w okresie 36 miesięcznej gwarancji w ciągu 24 godzin od powiadomienia (w ramach4) zamówienia i wynagrodzenia ofertowego w przypadku usterek wskazanych przez producenta urządzenia jako podlegające gwarancji)..

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  luty 2020  >>
 01
 02  03  04  05  06  07  08
 09  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27 28 29
partnerzy: