2013-08-20

Cyfryzacja kina w Świebodzinie

Przedmiotem zamówienia jest:

1.Dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego, cyfrowego projektora kinowego o rozdzielczości 2k lub 4k w standardzie DCI (pozwalającym na zastosowanie istniejącego ekranu), wraz z serwerem kina cyfrowego w standardzie DCI, lampą, obiektywem, stolikiem pod zestaw cyfrowy, komputerem lub panelem sterującym projektorem, procesorem wizyjnym, wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem i szkoleniem operatorów wg specyfikacji zamieszczonej w Rozdziale III. Pkt 9 SIWZ. 2.Wykonawca zapewni kompatybilność oferowanego systemu projekcyjnego z zamontowanym w Kinie Świebodzińskiego Domu Kultury systemem nagłośnienia oraz ekranem kinowym. A także zapewni możliwość korzystania z jednego z projektorów 35mm wraz z procesorem dźwięku obecnie zainstalowanym w kabinie projekcyjnej. Wyposażenie Świebodzińskiego Domu Kultury to: -Procesor Dolby CP65, wzmacniacze - Ekran PEREŁKOWY 1050x440cm. 3.Sprzęt dostarczony przez wykonawcę musi być fabrycznie nowy oraz musi posiadać aktualne certyfikaty lub deklaracje CE i niezbędne instrukcje. 4.Wykonawca zapewni autoryzowany zespół serwisowy w zakresie obsługi, diagnostyki, naprawy i serwisowania oferowanego cyfrowego projektora kinowego oraz pozostałego sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. 5.Okres gwarancji na przedmiot zamówienia powinien być zgodny z gwarancją udzieloną przez producenta urządzenia i nie może być krótszy niż 3 lata. 6.Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia serwisu dotyczącego wykrytych wad i usterek przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji i podjęcia działań zmierzających do ich usunięcia w ciągu 24 godzin od powiadomienia. 7.Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny oraz dostawy części zamiennych do przedmiotu zamówienia przez cały okres jego eksploatacji , nie krócej jednak niż 7 lat od upływu gwarancji 3 letniej. Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 24 godziny. 8.Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w tym m.in. koszty: -zakupu, dostawy, rozładunku montażu sprzętu i oprogramowania oraz uruchomienia w Kinie Świebodzińskiego Domu Kultury, ustawienia do wymagań Sali kinowej oraz szkolenia obsługi..

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie Świebodzińskiego Domu Kultury: www.sdk.swiebodzin.pl

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  sierpień 2019  >>
 01  02  03
 04  05  06  07  08  09  10
 11  12  13  14  15  16 17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  31
partnerzy: