2013-09-12

Cyfryzacja mławskiego kina

Miesjki Dom Kultury w Mławie ogłosił przetarg na dostawę sprzętu cyfrowego do kina Kosmos.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) zakup, dostawę, montaż, uruchomienie i zestrojenie zestawu kinowego do projekcji 3D w systemie pasywnym oraz przeszkolenie personelu technicznego / kinooperatorów/ w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. 2) zestrojenie projektora z zespołem ekranowym. 2. Przedmiot zamówienia musi być kompatybilny z istniejącym systemem nagłośnieniowym Kina Kosmos, to jest: procesorem JSD 80D szt. 1 , wzmacniaczem CSA802 szt.2, wzmacniaczem CSA 1102 szt. 1 , kolumnami zaekranowymi KCS S2400 szt.3,kolumnami SW KCS C-218 szt. 1 , kolumnami efektowymi KCS SR-8A szt.16. 3. Zestaw kinowy obejmuje: 1) kinowy projektor cyfrowy zgodny ze specyfikacją DCI szt.1, 2)serwer kinowy w standardzie DCI szt. 1,obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w standardzie DCI w Kinie Kosmos szt. 1 ,3) lampa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych w tym 3D dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w Kinie Kosmos szt. 1, 4)stolik pod zestaw cyfrowy szt. 1,5)odpowiedni komputer lub panel sterujący projektora szt. 1, 6)procesor wizyjny/ skaler/ do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł szt. 1,7)zestaw do projekcji 3D szt. 1, 8) okulary polaryzacyjne do projekcji 3D wielokrotnego użytku szt. 268.,9) dostawa, instalacja, uruchomienie, zestrojenie zestawu kina cyfrowego,10) odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego, umożliwiający projekcje w standardzie DCI w Kinie Kosmos,11) przeszkolenie kinooperatorów osób 3..

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie: www.mdkmlawa.com

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  lipiec 2020  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08 09 10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31
partnerzy: