2015-11-23

Cyfryzacja sali kinowej w Nowej Soli.

Nowosolski Dom Kultury ogłosił przetarg na dostawę urządzeń do cyfrowej projekcji kinowej.

Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa urządzeń do cyfrowej projekcji kinowej dla Nowosolskiego Domu Kultury. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę cyfrowego projektora kinowego laserowego DCI do projekcji 2D/3D - 1 szt., obiektywu do projektora - 1 szt., serwera kinowego DCI do projekcji filmów kinowych - 1 szt., panelu kontrolnego projektora: laptop + software z oprogramowaniem serwisowym oraz sterującym - 1 szt., zasilacza UPS do projektora - 1 szt., switch - 1 szt., modulatora polaryzacyjnego z filtrem ciekłokrystalicznym - 1 szt., ekranu projekcyjnego srebrnego do projekcji 3D -1 szt., sprzętu nagłaśniającego, okularów pasywnych dla dorosłych jednoosobowego użytku - 2000 szt. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, instalację oprogramowania, kalibrację obrazu, zestrojenie sprzętu i podłączenie do instalacji audio oraz szkolenie użytkowników (kinooperatorów) w zakresie obsługi, diagnostyki i niezbędnych czynności nastawczych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.nowasol.pl >>


Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  kwiecień 2021  >>
 01  02  03
 04  05  06  07  08  09  10
 11  12  13  14 15 16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30
partnerzy: