2015-03-23

Cyfryzacja w Oławie.

Centrum Sztuki w Oławie ogłosiło przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu do projekcji cyfrowej. Projekt otrzymał dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach programu operacyjnego „Rozwój kin”, Priorytet II: Cyfryzacja kin.

Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa, montaż cyfrowego sprzętu kinowego wraz z zestawem 3D oraz zestrojenie sprzętu i szkolenie obsługi.
Sprzęt zostanie zamontowany w sali widowiskowo-kinowej, znajdującej się w obiekcie Ośrodka Współpracy Europejskiej ODRA, przy ul. Młyńskiej 3 w Oławie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.kultura.olawa.pl >>

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  listopad 2019  >>
 01  02
 03  04  05  06  07  08  09
 10  11  12  13 14 15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
partnerzy: