2015-03-23

Cyfryzacja w Oławie.

Centrum Sztuki w Oławie ogłosiło przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu do projekcji cyfrowej. Projekt otrzymał dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach programu operacyjnego „Rozwój kin”, Priorytet II: Cyfryzacja kin.

Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa, montaż cyfrowego sprzętu kinowego wraz z zestawem 3D oraz zestrojenie sprzętu i szkolenie obsługi.
Sprzęt zostanie zamontowany w sali widowiskowo-kinowej, znajdującej się w obiekcie Ośrodka Współpracy Europejskiej ODRA, przy ul. Młyńskiej 3 w Oławie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.kultura.olawa.pl >>

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  sierpień 2020  >>
 01
 02  03  04  05  06  07  08
 09  10 11 12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31
partnerzy: