2015-03-23

Cyfryzacja w Oławie.

Centrum Sztuki w Oławie ogłosiło przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu do projekcji cyfrowej. Projekt otrzymał dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach programu operacyjnego „Rozwój kin”, Priorytet II: Cyfryzacja kin.

Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa, montaż cyfrowego sprzętu kinowego wraz z zestawem 3D oraz zestrojenie sprzętu i szkolenie obsługi.
Sprzęt zostanie zamontowany w sali widowiskowo-kinowej, znajdującej się w obiekcie Ośrodka Współpracy Europejskiej ODRA, przy ul. Młyńskiej 3 w Oławie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.kultura.olawa.pl >>

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  wrzesień 2019  >>
 01  02  03  04  05  06  07
 08  09  10  11  12  13  14
 15  16  17 18 19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30
partnerzy: