2014-07-16

Cyfryzacja w Przeworsku i Białymstoku.

Suprema Polska wygrała przetarg na cyfryzacje kina Warszawa w Przeworsku, natomiast Kinekspert zainstaluje projektor cyfrowy w kinie Forum Białostockiego Ośrodka Kultury.

Cyfryzacja kina Warszawa w Miejskim Ośrodku Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku.

Przedmiotem zamówienia jest:
zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie profesjonalnego cyfrowego zestawu kinowego przystosowanego do warunków projekcji 2D i 3D w systemie pasywnym , w standardzie DCI z rozdzielczością 4K. Wykonawca zakupi i dostarczy wskazany sprzęt własnym transportem i na własne ryzyko do miejsca przeznaczenia , to jest do Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku ul. Jagiellońska 10a. Wykonawca dokona rozładunku , wniesie sprzęt do kabiny projekcyjnej na piętrze budynku , wykona montaż, uruchomi sprzęt i dokona jego konfiguracji i sprawdzenia działania jako kompletnego urządzenia. Wykonawca przeszkoli pracowników MOK w zakresie obsługi i regulacji dostarczonego i zamontowanego sprzętu . Szkolenie odbędzie się w miejscu zamontowania sprzętu. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt . Okres gwarancji liczony od daty protokolarnego przyjęcia sprzętu , dla całej dostawy nie może być krótszy niż 36 miesięcy..

Szczegóły na stronie: mok.przeworsk.um.gov.pl >>

Cyfryzacja kina Forum w Białostockim Ośrodku Kultury.

Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa i montaż następującego sprzętu: 1) Projektor filmowy cyfrowy zgodny ze standardem DCI, dysponujący mocą świetlną odpowiednią dla projekcji trójwymiarowej na ekranie o wymiarach 8,60 x 3,80 pracujący w technologii 2K 2) Serwer kina cyfrowego zintegrowany z projektorem wraz z Media Blokiem z licencją dla plików 4K, umożliwiający projekcje 3D HFR 60kl/s, portem USB 3) Procesor obrazu - skaler umożliwiający projekcje alternatywnego kontentu mający wejścia HDMI DVI, RGB, Composite, wyjście HDMI, DVI 4) Zmotoryzowany Obiektyw projekcyjny dopasowany do projektora i warunków projekcji sali BOK w Białymstoku (1 szt.) 5) Dedykowany komputer lub panel sterujący, z oprogramowaniem do kontroli i obsługi zaoferowanego projektora (1 szt.) 6) Źródło światła odpowiednie dla zaoferowanego projektora cyfrowego i warunków sali kina BOK w Białymstoku – komplet.

Szczegóły na stronie: www.bok.bialystok.pl >>

Nie masz jeszcze konta?
<<  marzec 2020  >>
 01  02  03  04  05  06  07
 08  09  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29 30 31
partnerzy: