2016-04-08

Cyfryzacja warszawskiego Kina ADA.

Warszawski Dom Kultury Włochy ogłosił przetarg na dostawę i montaż sprzętu do projekcji cyfrowej oraz trójwymiarowej dla Kina ADA działającego przy Artystycznym Domu Animacji.

Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa i montaż kinowego projektora cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz zestawu do projekcji trójwymiarowej (3D) wraz z wyposażeniem dla kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii Domu Kultury Włochy w ramach zadania Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii Domu Kultury Włochy. Zamówienie obejmuje również transport, rozładunek sprzętu, przeszkolenie pracowników (kinooperatorów) Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ..

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.bip.dkwlochy.pl >>

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  luty 2020  >>
 01
 02  03  04  05  06  07  08
 09  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
23 24  25  26  27  28  29
partnerzy: