2016-04-08

Cyfryzacja warszawskiego Kina ADA.

Warszawski Dom Kultury Włochy ogłosił przetarg na dostawę i montaż sprzętu do projekcji cyfrowej oraz trójwymiarowej dla Kina ADA działającego przy Artystycznym Domu Animacji.

Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa i montaż kinowego projektora cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz zestawu do projekcji trójwymiarowej (3D) wraz z wyposażeniem dla kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii Domu Kultury Włochy w ramach zadania Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii Domu Kultury Włochy. Zamówienie obejmuje również transport, rozładunek sprzętu, przeszkolenie pracowników (kinooperatorów) Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ..

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.bip.dkwlochy.pl >>

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  marzec 2019  >>
 01  02
 03  04  05  06  07  08  09
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19 20 21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31
partnerzy: