2015-01-14

Dofinansowanie rozwoju widowni i edukacji filmowej.

Kreatywna Europa opublikowała nowe wezwanie w ramach schematu Rozwój widowni (EACEA/5/2015).

Schemat wspiera inicjatywy prezentujące i promujące różnorodność kina europejskiego oraz edukujące publiczność – głównie młodą. Jego celem jest zwiększanie zainteresowania i poprawa dostępu do europejskich dzieł audiowizualnych, głównie poprzez promocję, organizację wydarzeń i festiwali filmowych oraz tworzenie programów edukacji filmowej.

Wnioskodawcy mogą składać aplikacje o dofinansowanie dwóch rodzajów inicjatyw:

Projekty edukacji filmowej.

Dofinansowane mogą zostać inicjatywy służące rozwoju edukacji filmowej (poprawa rozumienia filmów, umiejętności świadomego wyboru filmów i krytycznego ich oglądania wraz z analizą ich treści).

Wnioskodawcami mogą zostać organizacje aktywne na polu edukacji filmowej – m.in. festiwale, kluby i instytuty filmowe. Muszą one zawrzeć partnerstwo z przynajmniej dwiema innymi organizacjami. Każda z organizacji musi pochodzić z innego kraju uczestniczącego w podprogramie MEDIA, w których obowiązują różne języki urzędowe. Wsparcie zostanie udzielone na podstawie umowy z wieloma beneficjentami.

Wydarzenia sprzyjające rozwojowi widowni.

Dofinansowane mogą zostać wydarzenia koncentrujące się na rozpropagowaniu ważnych, dobrze przyjętych zagranicznych filmów europejskich za pośrednictwem różnych platform dystrybucyjnych oraz bezpośrednio wśród publiczności poprzez działania promocyjne.

O dofinansowanie mogą aplikować m.in. dystrybutorzy, agenci sprzedaży, nadawcy, organizatorzy festiwali filmowych, kina i platformy online oraz organizacje zajmujące się promocją filmową.

Formularze aplikacyjne (eForm) będą dostępne dopiero od 23 stycznia 2015 r.

Ostateczny termin aplikacji upływa 26 marca 2015 r. o godz. 12:00 w południe czasu brukselskiego.

Szczegółowe informcje dla wnioskodawców znajdują się na stronie: www.kreatywna-europa.eu >>

Nie masz jeszcze konta?
<<  luty 2020  >>
 01
 02  03  04  05  06  07  08
 09  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24 25 26  27  28  29
partnerzy: