2016-08-04

E-poradnik Kreatywnej Europy.

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA opublikowała e-poradnik na temat skutecznego zarządzania finansowego projektem w ramach programu Kreatywna Europa.

Część I poradnika zawiera wyjaśnienia na temat ważnych zasad i wskazówek, kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, dokumentów, które należy złożyć, a także kontroli i oceny projektu.

Z kolei część II oferuje szczegółową prezentację wizualną, podpowiadającą w jaki sposób wypełnić w sprawozdanie finansowe.

E-poradnik znajduje się na stronie EACEA pod linkiem: www.eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/e-tutorial-financial-management-your-project_en >>

Obydwie części zostały przygotowane w języku angielskim, niestety nie zostały przetłumaczone na język polski.

Istniejąca od 2006 EACEA , czyli Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego jest częścią Komisji Europejskiej z siedzibą w Brukseli. Do jej zadań należy realizacja niektórych części składowych ponad 15 finansowanych przez Wspólnotę programów i działań w dziedzinie edukacji i szkoleń, aktywnego obywatelstwa, młodzieży, kultury i polityki audiowizualnej.

Agencja zajmuje się większością zagadnień związanych z zarządzaniem programami, w tym opracowywaniem zaproszeń do składania wniosków, wyborem projektów, podpisywaniem umów dotyczących projektów, zarządzaniem finansami oraz monitorowaniem projektów (sporządzaniem sprawozdań okresowych i końcowych). Kontaktuje się również z beneficjentami i przeprowadza na miejscu kontrole realizacji programów. (www.europa.eu)

Nie masz jeszcze konta?
<<  grudzień 2018  >>
 01
 02  03  04  05  06  07  08
 09  10  11  12  13  14  15
 16  17  18 19 20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31
partnerzy: