2016-12-07

Europejska Konferencja Filmowa we Wrocławiu.

W najbliższy piątek (9grudnia 2016 roku) we wrocławskim Kinie Nowe Horyzonty odbędzie się Europejska Konferencja Filmowa pod hasłem "Europejska kinematografia wobec piractwa i wyzwań cyfrowej rzeczywistości" zorganizowana z okazji 29. Europejskich Nagród Filmowych.

"Głównym celem konferencji jest podjęcie merytorycznej dyskusji o cyfrowej dystrybucji dzieł kinematograficznych, piractwie, mechanizmach wsparcia produkcji filmowych oraz możliwościach koprodukcyjnych."

Podczas dyskusji eksperci wraz z uczestnikami zastanowią się nad przyszłością kinematografii starego kontynentu w świecie cyfrowym. Debata skupi się wokół zagadnienia ochrony dóbr kultury przed piractwem.

Wśród ekspertów konferencji zasiądą m.in.: Renata Pawłowska-Pyra z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej; Elżbieta Traple, adwokat; Antonio Saura, hiszpański producent filmowy; Jakub Duszyński, dystrybutor filmowy oraz Michał Chaciński, krytyk filmowy.

Europejska Konferencja Filmowa odbędzie się w trzech panelach dyskusyjnych:

1. Panel: Europejska kinematografia wobec piractwa

• Wpływ piractwa na kondycję europejskiego rynku filmowego. Analiza zjawiska.
• Linkowanie do nielegalnych źródeł w orzecznictwie TSUE – co z tego wynika dla uprawnionych.
• Europejskie systemy prawne i ich znaczenie w walce z piractwem. Perspektywy zmian.
• Edukacja w obszarze IP jako istotny element polityki antypirackiej, budowanie świadomości biznesu i konsumentów.
• Koncepcja „Follow the money” oraz inne narzędzia i mechanizmy ograniczające monetyzację nielegalnego dostępu do treści.

2. Panel: Modele dystrybucji filmów – szanse i zagrożenia

• Kluczowe rozwiązania w cyfrowej dystrybucji filmów: porównanie modeli.
• Różnice między krajami Europy w cyfrowej dystrybucji filmów (odmienne uwarunkowania prawne, technologiczne, kulturowe etc.). Które praktyki warto przekazywać i dlaczego?
• Próba określenia przyszłości cyfrowej dystrybucji. Szanse i ryzyko.
• Zagrożenia i ochrona przed piractwem w dystrybucji cyfrowej – kierunki technologiczne.

3. Panel: Mechanizmy wsparcia produkcji filmowych w Europie

• Modele finansowania produkcji filmowych.
• Pozafinansowe udogodnienia w krajach UE.
• Współprace koprodukcyjne. Bariery i potrzeby rozwiązań.
• Koprodukcja jako fundament kinematografii europejskiej. Przykłady dobrych praktyk.
4. Debata: Podsumowanie konferencji – przyszłość, wyzwania i rekomendacje
• Podsumowanie paneli dyskusyjnych – wnioski i rekomendacje.
• Praktyczne wymiary współpracy koprodukcyjnej i dystrybucji.
• Oczekiwania środowiska filmowego – finansowanie, dystrybucja, walka z piractwem.
• Praktyczne konsekwencje cyfrowej rewolucji – szanse i zagrożenia dla kina.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest pod linkiem: europejskakonferencjafilmowa.pl/program >>

Udział w konferencji jest bezpłatny, a rejestrować się można poprzez formularz dostępny na stronie: europejskakonferencjafilmowa.pl/#rejestracja >>

Konferencja finansowana jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Organizatorem konferencji jest Fundacja Legalna Kultura przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Nie masz jeszcze konta?
<<  sierpień 2022  >>
 01  02  03  04  05  06
 07  08  09 10 11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31
partnerzy: