2020-02-21

Formularze PISF dla kin!

Polski Instytut Sztuki Filmowej udostępnił wzory formularzy służących do przekazywania Instytutowi danych przez podmioty prowadzące kino. Dokumenty te określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 31 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie zostało ogłoszone 18 lutego 2020 roku i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 4 marca br. Od tego czasu podmioty prowadzące kino zostają zobowiązane do przekazywania Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej danych, o których mowa w art. 19a. nowelizacji ustawy o kinematografii.

Zgodnie z art. 19a. znowelizowanej ustawy o kinematografii podmioty prowadzące kino mają obowiązek przekazywania do PISF informacji o liczbie widzów, sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych, przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu oraz miesięczne dane o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie.

W związku z powyższym PISF udostępnia wzory formularzy, które po wypełnieniu należy przesyłać na adres mailowy boxoffice@pisf.pl. Przekazywane dane opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Jak przekazywać dane?
Formularz należy wypełniać odrębnie dla każdego kina.

• Dzienne dane o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu są przekazywane dwa razy w tygodniu:
• Za weekend (piątek, sobota, niedziela) - w pierwszym dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy, następującym po każdej niedzieli;
• Za tydzień (poniedziałek, wtorek, środę i czwartek) - w dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy, poprzedzającym każdą sobotę.
• Miesięczne dane o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie są przekazywane w pierwszym dniu miesiąca, który nie jest dniem wolnym od pracy, następującym po miesiącu, którego dotyczą.
Formularze dostępne są na stronie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej: http://www.pisf.pl/ht/aktualnosci/wiadomosci/formularze-do-przekazywania-danych-z-kin

Źródło: Polski Instytut Sztuki Filmowej

Nie masz jeszcze konta?
<<  sierpień 2022  >>
 01  02  03  04  05  06
 07  08  09 10 11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31
partnerzy: