2015-01-15

GOK w Tychowie wkracza w erę cyfrową.

Cine Project Polska wygrała przetarg na cyfryzację sali widowiskowo - kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie.

Przedmiotem ogłoszonego w listopadzie ubiegłego roku przetargu jest:
dostawa kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz nagłośnienia kinowego wraz z instalacją i zestrojeniem sprzętu do sali widowiskowo- kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie oraz instruktażem obsługi tych urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ..

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.goktychowo.naszbip.pl >>

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  sierpień 2020  >>
 01
 02  03  04  05  06  07  08
 09  10 11 12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31
partnerzy: