2015-01-15

GOK w Tychowie wkracza w erę cyfrową.

Cine Project Polska wygrała przetarg na cyfryzację sali widowiskowo - kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie.

Przedmiotem ogłoszonego w listopadzie ubiegłego roku przetargu jest:
dostawa kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz nagłośnienia kinowego wraz z instalacją i zestrojeniem sprzętu do sali widowiskowo- kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie oraz instruktażem obsługi tych urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ..

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.goktychowo.naszbip.pl >>

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  listopad 2019  >>
 01  02
 03  04  05  06  07  08  09
 10  11  12  13 14 15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
partnerzy: