2019-09-30

Granty komponentu MEDIA na 2020 rok.

Kreatywna Europa rozpoczęła nabór zgłoszeń o dofinansowanie w ramach komponentu MEDIA na rok 2020.

O granty dla sieci kin można się starać do 28 maja przyszłego roku. Program jest otwarty dla europejskich kin zrzeszonych w ramach sieci. Kwalifikowana sieć kin musi reprezentować przynajmniej 100 kin znajdujących się w przynajmniej 20 państwach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – MEDIA.

Nabór wniosków dla wsparcia edukacji filmowej potrwa do 12 marca. Granty w tym obsprzeznaczone są dla inicjatyw prezentujących i promujących różnorodność kina europejskiego oraz edukującę dla młodszej publiczności (do 19 roku życia). Jego celem jest zwiększanie zainteresowania europejskimi dziełami audiowizualnymi i poprawa dostępu do nich, w tym filmów zaliczanych do klasyki kinematografii, poprzez tworzenie programów edukacji filmowej.

Z kolei dla dofinansowań festiwali filmowych zostały przewidziane dwa terminy, 21 listopada br. oraz 23 kwietnia nadchodzącego rok. Przy czym o wsparcie w tym obszarze, mogą się starać organizatorzy festiwali, których przynajmniej 70% prezentowanego repertuaru lub co najmniej 100 tytułów pełnometrażowych (lub 400 tytułów w przypadku festiwali filmów krótkometrażowych) pochodzi z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA.
Dodatkowo co najmniej połowa z tych filmów musi pochodzić z innego kraju niż ten, w którym odbywa się wydarzenie. Program festiwalu powinien być narodowo zróżnicowany pod kątem doboru repertuaru – w repertuarze muszą się znaleźć filmy z przynajmniej 15 różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA.

Szczegółowy przewodnik dla wnioskodawców o granty na 2020 rok, został opublikowany na stronie ECEA i jest dostępny w języku angielskim pod linkiem https://eacea.ec.europa.eu >>

Dla tych, którzy jeszcze nie ubiegali się o granty w ramach komponentu MEDIA, przydatnym może się okazać przewodnik opisujący krok po kroku, „Jak złożyć wniosek”, którego treść dostępna jest na stronie Kreatywnej Europy.

Nie masz jeszcze konta?
<<  kwiecień 2021  >>
 01  02  03
 04  05  06  07  08  09  10
 11  12  13  14  15  16  17
18 19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30
partnerzy: