2014-01-30

Internet vs. kino

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Media Desk Polska oraz Stowarzyszeniem Filmowców Polskich przeprowadziło badania dotyczące „Kierunków transformacji mediów kreatywnych.”

Badania objęły następujące obszary:
• Zwyczaje używania materiałów audiowizualnych w Polsce.
• Cyfrowa dystrybucja, a dystrybucja tradycyjna ( kinowa i płytowa ).
• Polska kinematografia za granicą.

Według raportów GUS w roku 2012 zaobserwowano najniższą liczbę widzów dla okresu 2009-2012.
Z badań MKiDzN wynika, że spadkowi widowni kinowej towarzyszy równoczesny wzrost użytkowników materiałów audiowizualnych w internecie.

Badania przeprowadzone na grupie 2016 internautów wykazują, że w ciągu trzech miesięcy przed badaniem przeszło co 7 osoba odwiedziła kino, z czego 35% obejrzało polski film.
Coraz popularniejsze jest korzystanie z internetu, 38% badanych przyznaje, że nie poszło do kina, ponieważ film był dostępny w internecie, a przeszło połowa badanych z tego samego powodu nie kupuje płyt z filmami.

78% spośród badanych oglądnęło przynajmniej jeden, w ciągu ostatnich trzech miesięcy (przed badaniem), film w internecie, przy czym aż 70% widzów nie potrafi rozpoznać, czy dana kopia jest legalna. Dla 13 widzów internetowych na 100, legalność filmu nie ma znaczenia.

Zgodnie z drugim badaniem dotyczącym rynku audiowizualnego „Konkurencyjność sektora audiowizualnego Polski – wyzwania dla dystrybutorów”:

• 47% respondentów pobiera / ogląda nielegalne kopie filmów,
• 43% respondentów jest zdania, że oglądanie nielegalnych kopii filmów to kradzież,
• 35% respondentów nie umie ocenić legalności kopii materiałów video,
• co czwarty badany w ciągu ostatnich 12 miesięcy zrezygnował z wizyty w kinie, ponieważ film dostępny był w internecie.

W badaniach pojawia się mocne stwierdzenie o istnieniu „kultury kradzieży”, polegającej na społecznym przyzwoleniu pobierania nielegalnych treści z Internetu.

Autorzy analizy zwracają uwagę na potrzebę uświadamiania społeczeństwa w zakresie legalności i nielegalności źródeł, z których korzysta; prawnej regulacji dystrybucji filmów w internecie oraz egzekwowania przepisów dotyczących praw autorskich, a także potrzebę nowelizacji prawa autorskiego mającą na celu zapewnienie twórcom tantiem za eksploatację ich filmów w internecie.


Wyniki badania rynku audiowizualnego >>
Badanie ilościowe rynku audiowizualnego >>

Źródło: www.mkidn.gov.pl

Nie masz jeszcze konta?
<<  styczeń 2020  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27 28 29  30  31
partnerzy: