2015-05-14

Kina w trakcie modernizacji.

Cine Project Polska wygrała przetarg na cyfryzację kina Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

dostawę i montaż kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz zestawu do projekcji trójwymiarowej (3D) i ekranu kinowego wraz ze szkoleniem kinooperatora oraz dostawę mobilnego nagłośnienia i mobilnego ekranu kinowego do siedziby Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.stolica-bajek.pl >>

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie ogłosiło przetarg na cyfryzację i modernizację kina Warszawa.

Przedmiotem zamówienia jest:

modernizacja i cyfryzacja kina Warszawa mieszczącego się w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie, przy ul. 18 Stycznia 2, z podziałem na dwa zadania: 1) zadanie I pn. Modernizacja kina Warszawa w Gostyninie W ramach zadania I Wykonawca obowiązany jest do dostawy, montażu i regulacji fabrycznie nowego kinowego wyposażenia w kinie Warszawa w Gostyninie, a także przeprowadzenia szkolenia dwóch kinooperatorów. Wyposażenie kina obejmuje: 1. Procesor kinowy dźwięku - 1 szt. 2. Monitor kontrolny - 1 szt. 3. Ekran kinowy 9,5 m x 4,0 m - 1 szt. 4. Automat kurtynowy, kurtyna formatowa - 1 szt. 5. Okno projekcyjne - 1 szt. Przedmiotem szkolenia dwóch kinooperatorów wskazanych przez Zamawiającego będzie obsługa dostarczonego wyposażenia - w liczbie 6 do 8 godzin..

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.mck-gostynin.pl >>

Źródło: Biuletyn Zamówień PUblicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  luty 2020  >>
 01
 02  03  04  05  06  07  08
 09  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27 28 29
partnerzy: