2015-10-15

Kiniarnia w Arsie czeka na cyfryzację.

Studio Apropos ogłosiło przetarg na dostawę kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI, do sali Kiniarnia dla kina ARS w Krakowie.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu technicznego (kinooperatorów) w zakresie obsługi dostarczanego sprzętu, testy rozruchowe, uruchomienie urządzeń..

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.ars.pl >>

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  marzec 2019  >>
 01  02
 03  04  05  06  07  08  09
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19 20 21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31
partnerzy: