2015-10-15

Kiniarnia w Arsie czeka na cyfryzację.

Studio Apropos ogłosiło przetarg na dostawę kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI, do sali Kiniarnia dla kina ARS w Krakowie.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu technicznego (kinooperatorów) w zakresie obsługi dostarczanego sprzętu, testy rozruchowe, uruchomienie urządzeń..

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.ars.pl >>

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  sierpień 2022  >>
 01  02  03  04  05  06
 07  08  09  10  11  12  13
 14 15 16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31
partnerzy: