2014-10-31

Kino Cisy instaluje projektor cyfrowy.

Kinekspert wygrał przetarg na dostawę i montaż kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI dla kina Cisy działającego przy Nałęczowskim Ośrodku Kultury.

Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa kinowego sprzętu do projekcji kinowej 3D w rozdzielczości 2K w ramach cyfryzacji kina CISY w Nałęczowie przy ul. Lipowej 6. 2.Zamówienie obejmuje dostawę, instalację, zestrojenie i uruchomienie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego do projekcji kinowej 3D w rozdzielczości 2K, zgodnego ze standardami DCI oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzeń osób wyznaczonych przez Zamawiającego. 3.Zamawiający wymaga , aby dostarczony przedmiot zamówienia , tj. kinowy sprzęt cyfrowy do projekcji kinowej 3D w rozdzielczości 2K dla kina CISY w Nałęczowie, był zgodny ze standardami DCI i wymaganiami stawianymi dla zawodowego kina cyfrowego. 4.Przedmiot zamówienia musi być dostosowany do wymiarów, warunków i wyposażenia sali kinowej kina Cisy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.noknaleczow.pl

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  czerwiec 2021  >>
 01  02  03  04  05
 06  07  08  09  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24 25 26
 27  28  29  30
partnerzy: