2013-10-29

Kino Kadr rozpoczyna cyfryzację

Kinekspert wzgrał przetarg na dostawę sprzętu do projekcji cyfrowej w ramach przedsięwzięcia Cyfryzacja kina Kadr w Dabrowie Górniczej dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja Pałac Kultury Zagłębia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do projekcji cyfrowej , która obejmuje: 1. Zakup, dostawę, montaż , uruchomienie i zestrojenie zestawu kinowego do projekcji 2 D i 3 D w systemie pasywnym oraz przeszkolenie personelu technicznego (kinooperatorów) w zakresie obsługi dostarczanego sprzętu, ponadto demontaż, transport i ponowny montaż oraz zestrojenie sprzętu podczas przeprowadzki Pałacu Kultury Zagłębia z siedziby tymczasowej na czas remontu mieszczącej się przy ulicy Wojska Polskiego 52 do siedziby głównej przy Placu Wolności 1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę z miesięcznym wyprzedzeniem o terminie przeprowadzki, przewidywany koniec remontu PKZ to grudzień 2014r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.palac.art.pl

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  lipiec 2020  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08  09  10  11
 12  13  14 15 16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31
partnerzy: