2014-05-19

Kino Lidzbarskiego Domu Kultury będzie cyfrowe.

Lidzbarski Dom Kultury ogłosił przetarg na zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo – kinowej.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, instalację, uruchomienie, integrację i testowanie fabrycznie nowych, następujących urządzeń: 1) Projektor cyfrowy ze zintegrowanym serwerem kinowym - 1szt. 2) Panel sterujący PC - 1 szt. 3) Podstawa projektora - 1 szt. 4) Skaler sygnałów - 1 szt. 3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie przyłącza do istniejącej instalacji elektroakustycznej i przeszkolenie obsługi. 4. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach nr 2 i 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  lipiec 2020  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08 09 10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31
partnerzy: