2014-05-19

Kino Lidzbarskiego Domu Kultury będzie cyfrowe.

Lidzbarski Dom Kultury ogłosił przetarg na zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo – kinowej.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, instalację, uruchomienie, integrację i testowanie fabrycznie nowych, następujących urządzeń: 1) Projektor cyfrowy ze zintegrowanym serwerem kinowym - 1szt. 2) Panel sterujący PC - 1 szt. 3) Podstawa projektora - 1 szt. 4) Skaler sygnałów - 1 szt. 3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie przyłącza do istniejącej instalacji elektroakustycznej i przeszkolenie obsługi. 4. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach nr 2 i 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  kwiecień 2019  >>
 01  02  03  04  05  06
 07  08  09  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
21 22  23  24  25  26  27
 28  29  30
partnerzy: