2016-04-14

Kolejny projektor cyfrowy w Bytomiu.

Bytomskie Centrum Kultury ogłosiło przetarg na dostawę cyfrowego projektora kinowego dla BCKina. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury priorytet 3 Infrastruktura domów kultury.

Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa cyfrowego projektora kinowego dla Bytomskiego Centrum Kultury. 1.Zamówienie obejmuje: dostawę, instalację, montaż, zestrojenie i uruchomienie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego do projekcji kinowej (2D/3D) zgodnego ze standardami DCI w BCKinie Bytomskiego Centrum Kultury, wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi urządzeń pracowników zamawiającego. Parametry minimalne/Minimalne wymagane warunki..

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.becek.pl/przetargi >>

Źródło: Biuletyn Zamówieniń Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  luty 2020  >>
 01
 02  03  04  05  06  07  08
 09  10  11  12  13  14  15
 16  17 18 19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
partnerzy: