2014-04-30

Kolejny przetarg na cyfryzację kina.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miejski Dom Kultury w Grajewie będzie miał projektor cyfrowy.

W ramach przetargu przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż cyfrowego kompletnego systemu kinowego do projekcji filmów w technologii cyfrowej, modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w kabinie projekcyjnej według obowiązujących norm oraz przeszkolenie personelu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ..

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.mdk.grajewo.pl

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  październik 2019  >>
 01  02  03  04  05
 06  07  08  09  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22 23 24  25  26
 27  28  29  30  31
partnerzy: