2015-01-22

Kolejny przetarg na cyfryzację kina.

Rybnickie Centrum Kultury ponownie ogłosiło przetarg na dostawę i montaż kinowego projektora cyfrowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zadanie 1: dostawa, montaż, strojenie cyfrowego systemu kinowego wraz z uzupełnieniem nagłośnienia kinowego. Zadanie 2: dostawa cyfrowego projektora multimedialnego z obiektywem.

Wymagane parametry techniczne i wyposażenie, zakres zamówienia opisany jest szczegółowo w SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.rck.home.pl

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  wrzesień 2019  >>
 01  02  03  04  05  06  07
 08  09  10  11  12  13  14
 15  16  17 18 19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30
partnerzy: