2015-01-22

Kolejny przetarg na cyfryzację kina.

Rybnickie Centrum Kultury ponownie ogłosiło przetarg na dostawę i montaż kinowego projektora cyfrowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zadanie 1: dostawa, montaż, strojenie cyfrowego systemu kinowego wraz z uzupełnieniem nagłośnienia kinowego. Zadanie 2: dostawa cyfrowego projektora multimedialnego z obiektywem.

Wymagane parametry techniczne i wyposażenie, zakres zamówienia opisany jest szczegółowo w SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.rck.home.pl

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  listopad 2018  >>
 01  02  03
 04  05  06  07  08  09  10
 11  12  13  14  15  16  17
18 19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30
partnerzy: