2015-01-22

Kolejny przetarg na cyfryzację kina.

Rybnickie Centrum Kultury ponownie ogłosiło przetarg na dostawę i montaż kinowego projektora cyfrowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zadanie 1: dostawa, montaż, strojenie cyfrowego systemu kinowego wraz z uzupełnieniem nagłośnienia kinowego. Zadanie 2: dostawa cyfrowego projektora multimedialnego z obiektywem.

Wymagane parametry techniczne i wyposażenie, zakres zamówienia opisany jest szczegółowo w SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.rck.home.pl

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  sierpień 2020  >>
 01
 02  03  04  05  06  07  08
 09  10 11 12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31
partnerzy: