2015-01-05

Kompleksowa modernizacja DK w Libiążu.

Libiąskie Centrum Kultury ogłosiło przetarg na dostawę sprzętu do projekcji cyfrowej oraz nagłośnienia kinowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
dostawę i montaż zestawu do projekcji 2D i 3D w systemie pasywnym, dostawę i montaż systemu nagłośnienia kinowego, zestrojenie projektora z systemem nagłośnienia i zespołem ekranowym kina, przeszkolenie pracowników w obsłudze zamówionego sprzętu. Do obowiązków Wykonawcy należy: realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ, dostarczenie na własny koszt fabrycznie nowych urządzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, uruchomienie urządzeń i przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego oraz uczestniczenie podczas pierwszej projekcji u Zamawiającego, wykonywanie napraw gwarancyjnych dostarczonych urządzeń w miejscu użytkowania tych urządzeń. W przypadku konieczności naprawy urządzeń poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca zapewnia opakowanie naprawianych urządzeń (zamawiający nie przechowuje opakowań), udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia cyfrowego systemu kinowego wraz z uzupełnieniem nagłośnienia kinowego..

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.bip.malopolska.pl

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  marzec 2019  >>
 01  02
 03  04  05  06  07  08  09
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
24 25  26  27  28  29  30
 31
partnerzy: