2015-01-05

Kompleksowa modernizacja DK w Libiążu.

Libiąskie Centrum Kultury ogłosiło przetarg na dostawę sprzętu do projekcji cyfrowej oraz nagłośnienia kinowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
dostawę i montaż zestawu do projekcji 2D i 3D w systemie pasywnym, dostawę i montaż systemu nagłośnienia kinowego, zestrojenie projektora z systemem nagłośnienia i zespołem ekranowym kina, przeszkolenie pracowników w obsłudze zamówionego sprzętu. Do obowiązków Wykonawcy należy: realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ, dostarczenie na własny koszt fabrycznie nowych urządzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, uruchomienie urządzeń i przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego oraz uczestniczenie podczas pierwszej projekcji u Zamawiającego, wykonywanie napraw gwarancyjnych dostarczonych urządzeń w miejscu użytkowania tych urządzeń. W przypadku konieczności naprawy urządzeń poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca zapewnia opakowanie naprawianych urządzeń (zamawiający nie przechowuje opakowań), udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia cyfrowego systemu kinowego wraz z uzupełnieniem nagłośnienia kinowego..

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.bip.malopolska.pl

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  luty 2020  >>
 01
 02  03  04  05  06  07  08
 09  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27 28 29
partnerzy: