2015-03-26

Konferencja poświęcona edukacji filmowej.

Między 6 a 7 maja 2015 roku w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja zatytułowana : „Edukacja filmowa i medialna w Polsce i świecie – rozwiązania systemowe i studia przypadków”.

Poniżej publikujemy zapowiedź konferencji:

„W ramach Programu Edukacji Audiowizualnej i Medialnej (PEAM)- realizowanego z inicjatywy Uniwersytetu Warszawskiego od 2012 roku - poszukujemy najlepszej formuły dla edukacji filmowej i medialnej w Polsce. Jest to szczególnie ważne w okresie szybkich przekształceń życia publicznego, w którym nie sposób już uczestniczyć bez umiejętności krytycznej analizy mediów.

Na konferencji spotkają się praktycy edukacji filmowej i medialnej z co najmniej 10 krajów. Ambicją organizatorów jest zaproszenie twórców (reprezentantów) projektów spektakularnych, wysoko ocenianych, stabilnych, dobrze znanych co najmniej w swoich krajach, wzorcowych, zorientowanych na rozwój.”

Celem konferencji jest:

• publikacja on-line referatów i dyskusji;
• publikacja artykułu podsumowującego obrady;
• publikacja artykułu opisującego możliwości wykorzystania przedstawionych rozwiązań systemowych w działaniach ponadregionalnych;
• publikacja artykułu opisującego możliwości wykorzystania przedstawionych rozwiązań systemowych w Polsce.

Na konferencję można zgłaszać się w charakterze:
• referenta;
• uczestnika dyskusji;
• obserwatora;
• partnera/instytucji wspierającej/sponsora.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza, który znajduje się na stronie www.come.uw.edu.pl >>

Program konferencji i informacje organizacyjne będą dostępne od 31 marca 2015.
Konferencja prowadzona będzie w języku angielskim.
Szczegóły konferencji >>

Nie masz jeszcze konta?
<<  luty 2020  >>
 01
 02  03  04  05  06  07  08
 09  10  11  12  13  14  15
 16  17  18 19 20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
partnerzy: