2013-08-12

Krapkowicki Dom Kultury ogłosił przetarg na cyfryzację kina

Przedmiotem zamówienia jest:

zakup, dostawa i montaż kinowego projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem dla kina Krapkowice w Krapkowickim Domu Kultury. 2.System kinowy obejmuje komponenty funkcjonalnie pokrywające się z poniżej wymienionymi /ważne: w celu wykazania niepreferowania któregokolwiek z oferentów dopuszczamy możliwość, iż wybrany system nie zawiera wszystkich poniższych komponentów - istotne jest, żeby oferowany system spełniał funkcje wszystkich komponentów wymienionych w pkt. 3 poniżej/ 3.Zamówienie obejmuje: -Kinowy projektor cyfrowy w standardzie DCI -Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI -Procesor wizyjny /skaler/ do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł -Odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w -standardzie DCI w kinie Krapkowice w Krapkowickim Domu Kultury -Dedykowany komputer lub panel sterujący projektora -Lampa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w kinie Krapkowice w Krapkowickim Domu Kultury -Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy -Dostawa, montaż i szkolenie kinooperatorów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: www.kdk.krapkowice.pl

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  kwiecień 2019  >>
 01  02  03  04  05  06
 07  08  09  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
21 22  23  24  25  26  27
 28  29  30
partnerzy: