2014-09-15

Laboratorium filmowe.

Fundacja Rozwoju Kina rozpoczyna cykl szkoleniowy dla nauczycieli i animatorów małopolskich szkół podstawowych oraz domów kultury. Szkolenia są częścią projektu "Laboratorium Filmowego", które skierowane jest do dzieci do 12 roku życia.

„Głównym założeniem laboratorium jest włączenie filmu do edukacji -jako narzędzia w przystępny sposób przekazującego dzieciom ważne treści, o których warto rozmawiać, jak i artystycznego wyzwania dla uczniów, którzy mogą stworzyć swoją własną animację.”

Szkolenie będzie poświęcone edukacji filmowej z uwzględnieniem praktycznych aspektów technologicznych.

Na program szkoleń składają się cztery będą moduły:

• Film jako narzędzie edukacyjne - 4 października
• "Multimedialna szkoła, czyli jak wykorzystać nowe technologie w edukacji" - 18 października
• "Podstawy tworzenia filmów" cz. I (m.in. scenariusz, techniki) oraz cz. II (m.in. sprzęt, oprogramowanie, montaż i udźwiękowienie) - 7 i 8 listopada
Szkolenia odbywają się w Krakowie.


Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Priorytetu 3 Aktywni obywatele, Działania 2 Rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych.

Organizatorem szkoleń w ramach projektu jest Fundacja Rozwoju Kina.

Program Laboratorium Filmowego oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.frk.org.pl >>

Źródło: www.frk.org

Nie masz jeszcze konta?
<<  marzec 2020  >>
 01  02  03  04  05  06  07
 08  09  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29 30 31
partnerzy: