2014-10-06

Małopolskie Forum dla Kultury.

20 października 2014 r. Kraków stanie się miejscem debaty na temat kondycji polskiego kina i sposobów finansowania produkcji filmowej pod hasłem „Przedsiębiorczość regionalna / przemysł filmowy”. Eksperci na skalę europejską, krajową i regionalną oraz producenci filmowi wymienią się poglądami na temat znaczenia funduszy publicznych dla rozwoju produkcji filmowej.

Gośćmi konferencji będą światowi eksperci w dziedzinie przemysłu Audiowizualnego. Wśród nich znajdzie się Michael Gubbins - analityk światowego przemysłu filmowego, rozrywkowego i medialnego, Dyrektor PISF Agnieszka Odorowicz, Dyrektor ds. Programowych KIPY Alicja Grawon-Jaksik oraz producentki filmowe: Ewa Jastrzębska Dyrektor ds. Produkcji Studia „Młodzi i Film” im. A. Munka i Agnieszka Kurzydło, Mental Disorder 4.

W debacie wezmą również udział Magdalena Sroka, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta oraz Krzysztof Markiel, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Debatę poprowadzi Anna Ewa Dziedzic z Film Commission Poland.

Panel „Przedsiębiorczość regionalna / przemysł filmowy” rozpocznie wystąpienie Agnieszki Odorowicz na temat regionalnych funduszy filmowych oraz finansowania polskiej kinematografii na przełomie ostatnich dziewięciu lat. Krzysztof Markiel i Magdalena Sroka wypowiedzą się na temat wsparcia przemysłu filmowego przez samorządy. W trakcie części drugiej Michael Gubbins zaprezentuje współczesne tendencje w rozwoju światowej kinematografii oraz sposobów jej finansowania. Zagadnienia dotyczące polskiego przemysłu filmowego oraz funkcjonowania funduszy filmowych w Polsce poruszone zostaną w wystąpieniu Alicji Grawon-Jaksik. Panel zwieńczy prezentacja Ewy Jastrzębskiej i Agnieszki Kurzydło dotycząca finansowania produkcji filmowej ze środków publicznych, zarówno polskich jak i europejskich, z perspektywy producenta.

Panel „Przedsiębiorczość regionalna / przemysł filmowy” odbywa się w ramach Forum dla kultury. Małopolska. Pełny program dostępny jest na stronie www.forumdlakultury.malopolska.pl >>

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. Zapisy on-line trwają do 10 października 2014.


Źródło: www.film-commission.pl

Nie masz jeszcze konta?
<<  luty 2020  >>
 01
 02  03  04  05  06  07  08
 09  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
23 24  25  26  27  28  29
partnerzy: