2014-01-21

MFF wspiera produkcję filmową.

Mazowiecki Fundusz Filmowy ogłasił 4. edycję konkursu na wspieranie produkcji filmowej z budżetem w wysokości 0,7 miliona złotych, który zagwarantował Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z Województwem Mazowieckim poprzez miejsca realizacji filmu i tematykę a także udział w jego realizacji twórców i przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie.

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, operator Funduszu, będzie uczestniczyło w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym.
Warunki konkursu określa Regulamin konkursu. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane do końca 2014 roku.

Wnioski na konkurs należy składać w dni powszednie (pn.-pt.) w siedzibie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie, w godz. 10.00–16.00, pokój nr 11.
Wnioski będą przyjmowane od dnia 20 stycznia 2014 roku od godz. 10.00.
Termin składania wniosków upływa 7 lutego 2014 roku o godz. 16.00
Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do MCKiS.
Wniosek powinien być złożony w czterech egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie).
Każdy egzemplarz należy wpiąć w skoroszyt (w przypadku filmów fabularnych scenariusze mogą być spięte w oddzielnych teczkach lub innej zwartej formie).

Regulamin oraz wniosek 4. edycji konkursu MFF

Regulamin 4 edycji Konkursu Mazowieckiego Funduszu Filmowego >>

Wniosek 4 edycji Konkursu Mazowieckiego Funduszu Filmowego >>

Źródło: www.mff.mazovia.pl

Nie masz jeszcze konta?
<<  lipiec 2020  >>
 01  02  03  04
 05  06 07 08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31
partnerzy: