2013-10-09

Nabór wniosków do MKiDzN na rok 2014

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił Programy na rok 2014.

We wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI, które są już dostępne.

Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków, trybu oceny i zobowiązań beneficjentów znajdują się w opublikowanych na stronie MKiDzN "Wytycznych do oceny wniosków oraz realizacji zadań w ramach programów" oraz regulaminach programów i priorytetów.

Daty składania wniosków:

I nabór odbędzie się w terminie do 30 listopada 2013 roku
II nabór - do dnia 31 marca 2014 roku

Wybrane Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2014:

Wydarzenia artystyczne
- Muzyka
- Teatr i taniec
- Sztuki wizualne
- Film
- Promocja kultury polskiej za granicą
Edukacja
- Edukacja kulturalna
- Edukacja artystyczna
- Edukacja medialna i informacyjna
Obserwatorium kultury
Dziedzictwo kulturowe
- Wspieranie działań muzealnych
- Kultura ludowa
- Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
- Ochrona zabytków archeologicznych
- Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego
Rozwój infrastruktury kultury
- Infrastruktura kultury
- Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
- Infrastruktura domów Kultury

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło: bip.mkidn.gov.pl

Nie masz jeszcze konta?
<<  sierpień 2019  >>
 01  02  03
 04  05  06  07  08  09  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19 20 21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  31
partnerzy: