2014-07-02

Nieograniczony przetarg na cyfryzację.

Jasielski Dom Kultury ogłosił przetarg na zakup sprzętu do projekcji filmowych.

Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa wraz z montażem sprzętu do projekcji filmowych w JDK. ELEMENT I - Sprzęt projekcyjny ELEMENT II -Zespół ekranowy opuszczany z pustki w otworze scenicznym ELEMENT III -Cyfrowy, Kinowy Sprzęt nagłaśniający w formacie Dolby Digital DCI Zamówienie obejmuje dostawę, montaż oraz szkolenie dwóch kinooperatorów w siedzibie Zamawiającego. Podane wymagania techniczne urządzeń są parametrami minimalnymi i dostarczone urządzenia nie mogą mieć parametrów gorszych niż opisane. Oferowane urządzenia i inny sprzęt winny być fabrycznie nowe, nie użytkowane (również do prezentacji) zamówienia, w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. 2. Gwarancja 36 miesięcy. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępa jest na stronie: um_jaslo.bip.gov.pl >>

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  kwiecień 2019  >>
 01  02  03  04  05  06
 07  08  09  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
21 22  23  24  25  26  27
 28  29  30
partnerzy: