2014-06-18

Nowa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wczoraj (17 czerwca) w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość nominacji Małgorzaty Omilanowskiej na stanowisko Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Małgorzata Omilanowska zastąpiła na tym stanowisku Bogdana Zdrojewskiego, któremu podczas uroczystości Prezydent podziękował za dotychczasową pracę. Były Minister Kultury zdobył mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Nowa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska „jest historykiem sztuki. Specjalizuje się w problemach architektury XIX i XX wieku, teorii sztuki i opieki nad zabytkami.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Doktoryzowała się na Uniwersytecie Warszawskim w 1995 roku, a habilitowała w Instytucie Sztuki PAN w 2005 roku. W 2013 roku otrzymała tytuł naukowy profesora. Odbyła też studia podyplomowe w zakresie finansów i podatków w SGH w Warszawie (dyplom 2003).
Była stypendystką kilkunastu europejskich instytucji naukowych, m.in. British Academy oraz Wissenschaftskolleg zu Berlin. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach naukowych, współpracując m.in. z Instytutem Herdera w Marburgu i Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas w Lipsku.
Od 1985 roku - pracownik w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, w latach 1999-2007 wicedyrektor, a ostatnio - redaktor naczelna Słownika Architektów Polskich. Jednocześnie od 2006 roku - profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, a w latach 2008-2012 dyrektor Instytutu.
Członek wielu rad naukowych polskich i niemieckich instytucji, m.in. Instytutu Herdera w Marburgu i Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze. Prezes Patria Polonorum, członek Council of Europa Nostra, Stowarzyszenia Historyków Sztuki i członek Polskiego Komitetu ICOMOS.
Małgorzata Omilanowska jest autorką książek naukowych: „Most i wiadukt im ks. Józefa Poniatowskiego", „Stefan Szyller (1857-1933). Warszawski architekt doby historyzmu", „Atlas zabytków architektury w Polsce" (współautorstwo), „Świątynie handlu. Warszawska architektura komercyjna doby wielkomiejskiej", „Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów". Zajmowała się także popularyzacją wiedzy o historii sztuki i zabytkach wydając m.in. książki: „Zagadki z historii sztuki", „Polska. Pałace i dwory", „Polska. Świątynie, klasztory i domy modlitw".
Jako podsekretarz stanu w MKiDN prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska nadzorowała bezpośrednio zadania wykonywane przez Departament Dziedzictwa Kulturowego i Departament Narodowych Instytucji Kultury.”

Źródło: www.mkidn.gov.pl

Nie masz jeszcze konta?
<<  lipiec 2020  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08  09  10  11
 12  13  14 15 16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31
partnerzy: