2014-01-27

Nowa ustawa o zbiórkach publicznych.

Sejm przyjął w piątek nową ustawę o zbiórkach publicznych, która ułatwi rozwój crowdfundingu społecznościowego w Polsce.

"Nie będzie już urzędowych zgód na zbiórki publiczne – to obywatele, a nie urzędnicy będą decydować o tym, jaka akcja dobroczynna warta jest wsparcia – a w podjęciu decyzji, jaką akcję wesprzeć, pomoże im przejrzysty, ogólnopolski portal internetowy Ministra Administracji i Cyfryzacji, na którym będzie można znaleźć informacje o prowadzonych zbiórkach publicznych i sprawozdania z nich. Zwiększona przejrzystość to także lepsze możliwości kontroli. Zbieranie na dobre cele w internecie – np. przez przelewy na konto – gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany – nie będzie podlegało regulacji dotyczącej zbiórek publicznych. W internecie czy przez przelewy można zbierać bez dodatkowych formalności, gdyż przejrzystość i możliwość kontroli zapewnia sama technologia."

Korzyści jakie płyną z nowej ustawy , opublikowane na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:

1) Zbieranie na dobre cele przez przelewy na konto – gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany –nie będzie podlegało regulacji dotyczącej zbiórek publicznych.
Ułatwi to rozwój crowdfundingu, gdyż zgodnie z nową ustawą w internecie każdy będzie mógł zbierać, na co chce – bez zezwolenia i bez zgłoszenia (chyba, że zbiera na cele inwestycyjne, wtedy mogą obowiązywać przepisy regulujące inwestycje finansowe). Tam, gdzie przepływ środków jest automatycznie rejestrowany i może być odtworzony, nie ma potrzeby, by państwo narzucało dodatkowe ramy przejrzystości.
Dlatego ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych będzie dotyczyć tylko tego rodzaju zbiórek, gdzie nie ma śladów przepływu środków a darczyńca pozostaje anonimowy.

2) Także dla tych zbiórek – organizowanych w przestrzeni publicznej, gdzie darczyńca i zbierający nie znają się – wprowadzamy znaczne ułatwienia. Ustawa znosi obowiązek uzyskiwania „pozwoleń” na zbiórkę publiczną – zastąpimy je prostymi zgłoszeniami – zamiast decydować o tym, czy cel jest „godny poparcia” urząd zamieści informację o zbiórce na dostępnym dla wszystkich obywateli portalu zbiórek publicznych. Jednocześnie skrócimy procedurę z obecnie około 30 dni na uzyskanie pozwolenia do 3 dni na zgłoszenie drogą elektroniczną.

3) Teraz zgłoszenia zbiórek i sprawozdania ze zbiórek przechowywane są w aktach w urzędzie. Na mocy nowej ustawy zgłoszenia i sprawozdania będą dostępne online dla wszystkich. Wszystkie zbiórki publiczne – małe, duże, ogólnopolskie i lokalne – będą zgłaszane na jednym portalu. To też ułatwi społeczną kontrolę – informacja na temat przyszłych i bieżących zbiórek prezentowana będzie w sposób przejrzysty, czytelny i dostępny dla wszystkich.
Ta ustawa to także oszczędności. Znosimy opłatę skarbową dla organizatorów zbiórek oraz kosztowny – szczególnie dla mniejszych inicjatyw – obowiązek publikacji sprawozdań w prasie. Z tego tytułu organizacje dobroczynne zaoszczędzą odpowiednio prawie 300 tys. zł na opłacie skarbowej i 3 mln zł z tytułu zniesienia obowiązku umieszczania sprawozdania ze zbiórki w prasie.

Na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dostępna jest prezentacja „Jak zmieniamy zbiórki”, w której przedstawione zostały najważniejsze zmiany w ustawie.

Źródło: www.mac.gov.pl

Nie masz jeszcze konta?
<<  lipiec 2020  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08 09 10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31
partnerzy: