2013-08-19

Nowe działania Kreatywnej Europy

Kreatywna Europa jest częścią Wieloletnich Ram Finansowych (WRF), które stanowią limit całkowitego budżetu Unii na lata 2014-2020. Potwierdzone już alokacje budżetowa przyznają przynajmniej 56% budżetu Kreatywnej Europy na rzecz programu MEDIA, przynajmniej 31% na rzecz Kultury i przynajmniej 13% na komponent międzysektorowy, który stanowić będą: Fundusz Gwarancyjny, środki na działanie przedstawicielstw programu Kreatywna Europa oraz na wsparcie prac nad legislacją dotyczącą współpracy ponadnarodowej. Stopniowo będą również wprowadzane konkretne działania międzysektorowe. Alokacje te zawierają również koszty administracyjne, które zostaną ograniczone do 7% całkowitego budżetu, co ma odniesienie w kosztach obecnych programów.

Całkowity budżet dla Kreatywnej Europy na lata 2014-20120 wyniesie 1 462 724 000 EUR, co oznacza podwyżkę o 9% w porównaniu do poprzednich programów.

Kreatywna Europa zbudowana jest na sukcesach programów MEDIA, MEDIA Mundus i Kultura. Dla programu MEDIA oznacza to, że nadal przyznawane będzie dofinansowanie na szkolenia, rozwój projektu, dystrybucję, promocję (targi i festiwale). Wspierani będą również agenci sprzedaży oraz sieć kin Europa Cinemas.

Komisja Europejska przygotowuje trzy nowe działania na rok 2014. Więcej zostanie wprowadzonych w kolejnych latach.

Pierwszym obszarem w którym zastosowanie znajdzie nowe działanie, jest rozwój widowni, który jest w centrum zainteresowania całego programu Kreatywna Europa. Zaplanowane jest zainicjowanie osobnego działania o nazwie „Rozwój widowni” w ramach którego wspierane będą projekty współpracy na polu edukacji medialnej. Działanie to będzie również obszarem dla eksperymentów na polu prezentacji filmów europejskich na różnych platformach dystrybucji (np. w kinach i online) w różnych krajach, tak by znaleźć nowe sposoby na zainteresowanie ludzi kinem europejskim.

Drugim obszarem innowaji będzie wsparcie dla międzynarodowych funduszy koprodukcyjnych, takich jak World Cinema Fund Berlinale, w celu wzmacniania koprodukcji między Europą a resztą świata.
Trzeci obszar to wsparcie developmentu gier komputerowych.

W programie MEDIA 2007 gry musiały być połączone z innymi dziełami audiowizualnymi. Ten warunek straci ważność. Projekty interaktywne, np. seriale internetowe, będą jednak nadal wspierane w ramach tradycyjnych schematów dofinansowania rozwoju pojedynczych i pakietów projektów.

Program Kreatywna Europa będzie wspierać różnorodność kulturową zgodnie z Konwencją UNESCO z 2005 roku. Poza krajami członkowskimi UE warunkowy dostęp do Kreatywnej Europy zostanie przyznany krajom EEA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), Szwajcarii, krajom wchodzącym do Unii oraz potencjalnym kandydatom na członków UE.

Po raz pierwszy kraje sąsiadujące z UE mogą również w pełni partycypować w Kreatywnej Europie. Niektóre działania będą również otwarte na współpracę z profesjonalistami z krajów trzecich, tak jak to teraz ma miejsce w ramach programu MEDIA Mundus.

Nowym szefem programu MEDIA został Xavier Troussard, który 1 czerwca 2013 przejął stanowisko po Avivie Silver, która kierowała programem MEDIA przez 7 lat. Xavier Troussard na poprzednim stanowisku szefa działu kultury, polityki kulturowej oraz dialogu międzykulturowego zajmował się rozwojem legislacji dla sektora kreatywnego i kulturalnego i miał realny wpływ na obecny kształt programu Kreatywna Europa. Był już więc zaznajomiony z programami MEDIA i Kultura będąc dwukrotnie tymczasowym dyrektorem obu programów w ostatnich latach.

Źródło: MEDIA Desk Polska

Nie masz jeszcze konta?
<<  sierpień 2019  >>
 01  02  03
 04  05  06  07  08  09  10
 11  12  13  14  15  16  17
18 19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  31
partnerzy: